La societat amb la denominació social de Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, ha estat adjudicatària del contracte de gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos, i del túnel del Cadí i els seus accessos,  iniciant-se l’explotació l’any 2013.

La societat està regida, administrada i representada pel Consell d’Administració, format per sis membres en representació dels accionistes.

Empresa

La societat amb la denominació social de Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, ha estat adjudicatària del contracte de gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos, i del túnel del Cadí i els seus accessos,  iniciant-se l’explotació l’any 2013.

La societat està regida, administrada i representada pel Consell d’Administració, format per sis membres en representació dels accionistes.