AVÍS LEGAL

L’accés al web de Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (d’ara endavant Túnels) i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en aquesta comporta la submissió i l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això, et recomanem que et llegeixis atentament el contingut si vols accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al web de Túnels.

Les condicions recollides a continuació són les vigents des de la data de la seva última actualització. No obstant això, Túnels es reserva el dret d’actualitzar, modificar, o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el seu web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació sense avís previ, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri de Túnels disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat.

1.- Titularitat del web

Aquest web és titularitat de Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya,S.A. , empresa espanyola amb domicili a carretera de Vallvidrera a Sant Cugat del Vallès, BV-1462, pk 5,3, 08017 Barcelona, amb número d’identificació fiscal A-65931412 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en data 18 de desembre de 2012, full B-431.237, foli 83, volum 43315, inscripció 1a.

L’adreça de correu electrònic per a aquest lloc a Internet és
tunels@tunels.cat.

2.- Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del web de Túnels, entenent-se a títol merament enunciatiu els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Túnels o de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web de Túnels que siguin titularitat exclusiva de Túnels o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al web de Túnels mencionats en aquest apartat, per mitjà de qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressament i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquest web només es podrà descarregar al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

3.- Responsabilitats

Túnels no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts al web de Túnels, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Túnels no és responsable de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del web de Túnels per mitjà d’enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de Túnels.

Túnels no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del web de Túnels per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i el perjudici de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixin als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Túnels no assumeix cap responsabilitat ja sigui per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Túnels; (ii) intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del web de Túnels; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En tot cas, l’usuari del web de Túnels serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Túnels pugui patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal, o per les condicions particulars que se li apliquin.

4.- Política de seguretat

És totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web de Túnels des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit de Túnels.

L’accés al web no implica l’obligació per part de Túnels de controlar l’absència de virus o de qualsevol altre element informàtic danyós. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de les eines adequades per a la detenció i la desinfecció de programes informàtics danyosos.

Túnels no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

5.- Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

Túnels i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Túnels i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6. Declaració del domini SET de Túnels

Veure document

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’ESPAI WEB

Aquesta Política de Privadesa s’aplica al web de Túnels (www.tunelsbarcelonacadi.cat), així com als productes i serveis que puguis contractar per mitjà de la pàgina web (anomenats col·lectivament “Serveis”).

Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada, però t’ho comunicarem per mitjà de la pàgina web o d’altres mitjans per tal que puguis conèixer les modificacions i puguis seguir utilitzant els nostres “Serveis”. El fet de continuar gaudint dels nostres “Serveis” després d’haver-te comunicat els canvis, voldrà dir que hi estàs d’acord, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals que facilitis a la pàgina web serà la societat Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (d’ara endavant, Túnels), amb domicili a Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona.

Per a l’adequada gestió en el tractament de les teves dades personals, Autopistas té designat un Delegat de Protecció de Dades al qual podràs contactar per resoldre qualsevol qüestió que necessitis al respecte, per mitjà del correu electrònic privacitat@tunels.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A Túnels podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

 1. Contactar: gestionar les teves dades personals quan contactes amb Túnels per mitjà de l’ email tunels@tunels.cat així com a qualsevol dels números de telèfon habilitats per al contacte amb els clients. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar per mitjà dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.
 2. Suggeriments/Reclamacions: gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui un suggeriment o reclamació o bé qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs.
 3. Treballa amb nosaltres: gestionar la recepció dels currículums vitae que ens enviïs per correu electrònic, així com de les dades personals que es generin a partir de la teva participació en els processos de selecció organitzats per Túnels, amb la finalitat d’analitzar el teu perfil professional a la vista dels llocs vacants o de nova creació. T’informem que conservarem les teves dades per un període de temps inferior a un any per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d’ocupació existents.
 4. Registre Àrea de Client: gestionar el teu registre a l’Àrea Clients, així com altres dades addicionals que es puguin generar amb la finalitat de gestionar les peticions que registris per mitjà de l’Àrea Clients, i en resum de la teva relació amb nosaltres. Per mitjà del registre a l’Àrea Clients, i mitjançant aquesta, podràs: gestionar les dades que hi ha incloses, dissenyar, contractar productes i serveis oferts per Túnels i per tercers, així com consultar el teu consum i facturació i accedir a promocions i descomptes.
 5. Publicitat de productes i serveis propis: Túnels podrà fer-te arribar, per correu postal, correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres serveis.
 6. Conservació de dadesper a l’enviament de publicitat de productes i serveis de Túnels: sempre que ho hagis autoritzat, Túnels tractarà les teves dades personals, un cop acabada la relació contractual, per enviar-te publicitat relacionada amb els nostres serveis propis, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques.
 7. Videovigilància: Més informació al següent enllaç.
 8. Altres canals: també podrem posar-nos en contacte amb tu i recollir les teves dades per mitjà d’altres canals, com ara telèfon, correu electrònic o per mitjà de les xarxes socials. En aquest cas, t’informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i si s’escau, demanarem el teu consentiment en cadascun d’aquests canals.

 

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades que facilites mitjançant l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.
 • Dades derivades de la prestació del servei. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació per mitjà de la pàgina web pública o de l’accés a l’Àrea Clients que ens proporciones de manera indirecta i que es deriven de la pròpia prestació i del manteniment d’aquesta activitat.

En funció del servei, les dades tractades abasten la tipologia següent:

 • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, matrícula del teu vehicle).
 • Dades econòmiques i operatives relacionades amb les transaccions fetes a l’autopista (p. ex., dades dels trànsits fets a l’autopista i les transaccions efectuades a peatges).
 • Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex., pagaments dels serveis fets).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a “Contactar“, “Suggeriments/Reclamacions” i “Registre a l’Àrea Clients” i altres canals de comunicació a la teva disposició, es basa en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, en la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació és l’execució del contracte de prestació de serveis o productes de Túnels (segons els termes i les condicions que consten a la pàgina web, apartat “e-factura” i “Petició e-rebut”).

El tractament de les teves dades relatives a “Treballa amb nosaltres” es basa en la remissió voluntària del teu currículum vitae i en la seva conservació, en virtut de l’interès legítim del nostre departament de Recursos Humans.

L’enviament de publicitat de productes propis podrà basar-se en l’interès legítim de Túnels quan et registris a l’Àrea Clients o contractis un servei. En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, els tractaments de les teves dades estaran basats en el consentiment que ens hagis donat i que conservarem mentre no demanis la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

 

A qui es comuniquen les teves dades?

Les dades recaptades per Túnels a “Contactar“, “Suggeriments/Reclamacions“, i “Registre a l’Àrea Clients” no seran comunicades a tercers amb excepció de les dades introduïdes al formulari de sol·licitud del servei e-factura que seran comunicades a BanSabadell Factura, S.L. Sociedad Unipersonal com a encarregat de prestar el servei d’ emissió de factures.

 

Quan així ho exigeixi la llei, Túnels podrà comunicar les dades als cossos i forces de seguretat competents.

En cap cas no es faran transferències internacionals.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades s’eliminaran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, que implica el seu bloqueig, i estaran disponibles tan sols si ho sol·liciten jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se, i transcorregut el termini, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Túnels estem tractant dades personals que et concerneixen.

De la mateixa manera, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, tens els drets següents:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals que et concerneixen estem tractant.
 • Demanar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de Túnels, o fins i tot a demanar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • Demanar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a demanar-nos la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, t’informem que només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixaríem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret en qualsevol moment a oposar-te a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, tant pròpia com de tercers, i a retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquell consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitud escrita adreçada a Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., al domicili postal Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a privacitat@tunels.cat, indicant en tots dos casos “Política de Privadesa”.

Si desitges cancel·lar el teu compte a l’Àrea Clients, pots fer-ho aquí: cance.lar compte. Recorda que per a cancel·lar el teu compte has d’estar registrat.

Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets. Pots posar-t’hi en contacte per mitjà de la seva pàgina web: www.agpd.es.

POLÍTICA DE COOKIES DE TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.

TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. (en endavant, el “TITULAR”) informa, a través de la present Política de Cookies, sobre la utilització de dispositius d’ emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels Usuaris.

 

1.- Què són les cookies?

Les cookies són arxius o fitxers que es descarreguen a l’ ordinador/smartphone/tablet de l’ Usuari a l’ accedir a determinades pàgines web i aplicacions que permeten emmagatzemar preferències de la navegació de l’ Usuari, fent que la interacció entre l’ Usuari i el Lloc Web sigui més ràpida i fàcil.

La informació recollida per les cookies és anònima i no conté cap informació sensible ja que no recullen dades que puguin identificar personalment l’ Usuari. En qualsevol cas, l’ Usuari podrà accedir a la configuració del seu navegador per a modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies enviades des del Lloc Web, sense que això impedeixi l’ accés als continguts.

 

2.- Per a què fa servir el TITULAR les cookies?

El present Lloc Web utilitza cookies per a realitzar un seguiment de les interaccions dels Usuaris amb els serveis oferts al Lloc Web, permetent reconèixer el navegador d’ un Usuari, així com el tipus de dispositiu des del que s’ accedeix al Lloc Web, i s’ utilitzen per a facilitar la propera visita de l’ Usuari i fer que el Lloc Web resulti més útil.

El TITULAR utilitza les cookies per a:

 • Optimitzar la navegació de l’ Usuari mitjançant el seguiment de la sessió.
 • Recopilar informació per a optimitzar la navegació i millorar el Lloc Web.

 

3.- Tipus de cookies utilitzades al Lloc Web

El Lloc Web utilitza els següents tipus de cookies:

 • Obligatòries: Cookies estrictament necessàries per a prestar un servei o contingut sol·licitat per l’ usuari. Aquestes s’ encarreguen d’ aspectes tècnics com ara identificar registres i gestionar preferències d’ eines a l’ ús, interacció i localització de l’ accés als continguts.

 

 

Nom Finalitat Caducitat Proveïdor
PHPSESSID Identifica la sessió de l’ usuari dins del motor de PHP Al finalitzar la sessió de navegació PHP
wordpress_test_cookie Aquesta cookie es fa servir per a que el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades. Al finalitzar la sessió de navegació WordPress
_icl_current_language Permet al sistema saber l’ idioma actualment seleccionat al web 1 dia WordPress
wordpress_logged_in_* Registra la informació de login de l’ usuari a la web Al finalitzar la sessió de navegació WordPress
wordpress_sec_* Registra la informació de login de l’ usuari a la web només per a connexions segures Al finalitzar la sessió de navegació WordPress

 

 • Estadístiques/analítiques: Aquestes cookies recullen informació relativa a l’ ús de la pàgina com ara la permanència a la pàgina i els continguts visitats pels lectors per a mesurar el seu rendiment i millorar la navegació.

 

Els objectius principals que es persegueixen amb aquest tipus de cookies són:

 • Permetre la identificació anònima dels Usuaris navegants i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants.
 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats
 • Saber si l’ Usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

A continuació, es detallen les cookies analítiques que s’ utilitzen al Lloc Web:

 

Nom Finalitat Caducitat Proveïdor
_ga Usada per Google Analytics per a identificar a l’ usuari de manera única 2 anys Google
_gid Usada per Google Analytics per a rastrejar la navegació de l’ usuari 1 dia Google
_gat_UA-* Usada per Google Analytics per a rastrejar la taxa de peticions 10 minuts Google

 

4.- Com deshabilitar les cookies?

Aquelles cookies que no siguin obligatòries per a la navegació del present Lloc Web podran deshabilitar-se a la configuració del Lloc Web.

Aquests ajustaments es troben al peu de pàgina del Lloc Web. A més, tots els navegadors permeten fer canvis per a desactivar la configuració de les cookies.

Aquest és el motiu pel que la majoria de navegadors ofereixen la possibilitat d’ administrar les cookies, per a obtenir un control més precís sobre la privacitat.

Aquests ajustaments es troben ubicats a les «opcions» o «preferències» del menú del seu navegador.

A continuació, podrà trobar els links de cada navegador per a deshabilitar les cookies seguint les instruccions:

 • Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2 )
  • Al menú d’ eines, seleccioneu “Opcions d’ Internet”.
  • Feu clic a la pestanya de privacitat.
  • Podreu configurar la privacitat amb un cursor amb sis posicions que us permet controlar la quantitat de cookies que s’ hi instal·laran: Bloquegeu totes les cookies, Alta, Mitjà Alt, Mitjà (nivell per defecte), Baixa i Acceptar totes les cookies.
 • Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)
  • A la part superior de la finestra de Firefox feu clic al menú Eines.
  • Seleccioneu Opcions.
  • Seleccioneu el panell Privacitat.
  • A l’ opció Firefox podreu triar Usar una configuració personalitzada del vostre historial, així com altres qüestions relacionades amb la vostra Privacitat.
 • Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)
  • Feu clic al menú situat a la barra d’ eines.
  • Seleccioneu Configuració.
  • Feu clic a Mostrar opcions avançades.
  • A la selecció “Privacitat” feu clic al botó Configuració de contingut.
  • A la selecció de Cookies, es poden configurar les opcions.
 • Safari (https://goo.gl/PcjEm3https://goo.gl/dQywEo)
  • Al menú de configuració seleccioneu l’ opció de “Preferències”.
  • Obriu la pestanya de privacitat.
  • Seleccioneu l’ opción que vulgueu de la secció de “bloquejar cookies”.
  • Recordeu que certes funcions i la plena funcionalitat del Lloc Web poden no estar disponibles després de deshabilitar les cookies.

Si no desitgeu ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per a instal·lar al seu navegador al que hi pot accedir al següent enllaç:  http://goo.gl/up4ND.

 

5.- Cookies als dispositius mòbils

El titular del Lloc Web també usa cookies o altres dispositius d’ emmagatzematge en dispositius mòbils.

Aquelles cookies que no siguin obligatòries per a la navegació del present Lloc Web podran deshabilitar-se a la configuració del Lloc Web.

Aquests ajustaments es troben al peu de pàgina del Lloc Web. A més, tal i com succeeix als navegadors d’ ordenadors, els navegadors dels dispositius mòbils permeten realitzar canvis a les opcions o ajustaments de privacitat per a desactivar o eliminar les cookies.

Si desitgeu modificar les opcions de privacitat seguiu les instruccions especificades pel desenvolupador del seu navegador per a dispositiu mòbil.

A continuació, podreu trobar alguns exemples dels links que us guiaran per a modificar les opcions de privacitat al vostre dispositiu mòbil:

 

6.- Acceptació de cookies

El present lloc web no instal·la les nostres cookies als dispositius dels Usuaris fins que aquests hagin acceptat la instal·lació de les mateixes.

Us informem que en el cas de no acceptar la instal·lació de cookies o de deshabilitar alguna d’ aquestes a la configuració, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’ aquestes o que no pugueu accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot allò que aquest Lloc Web us ofereix.

VIDEOVIGILÀNCIA

Les dades personals que obtenim per mitjà del sistema de videovigilància són tractades per Túnels de Barcelona i Cadí (“Túnels”), on es troba el sistema de videovigilància. La seva denominació social i el domicili són els següents:

 • Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (Túnels), amb domicili social a Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona.

Les finalitats del tractament d’ aquestes dades són:

 • Control i vigilància de l’ estat del trànsit.
 • Videovigilància i control d’ accés a instal·lacions i zones restringides.
 • Control del peatge.

La base legal per al tractament de les teves dades és l’interès legítim de Túnels.

Les dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, llevat que sigui necessari complir les obligacions legals que, en cada cas, correspongui.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, supressió i la portabilitat de les teves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adreçant-te per escrit a Túnels, a privacitat@tunels.cat o a Atenció al Client, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona (Ref. Dades Personals), acreditant la teva identitat, mitjançant una còpia del teu DNI o un altre document similar o equivalent, indicant el dret que vols exercir.

A més, per obtenir més informació, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit adreçat a privacitat@tunels.cat. Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Avís legal / Política de privacitat

TÚNELS adverteix que els materials i informacions continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos només a títol informatiu, per la qual cosa pot ser que resultin insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. TÚNELS no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ús d’aquesta informació.

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web poden no reflectir la informació més recent dels serveis que ofereix TÚNELS. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

TÚNELS no es responsabilitza dels errors u omissions que puguin tenir els continguts d’aquest espai web o altres continguts als que es pot accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pàgina web.

TÚNELS es reserva el dret de cancel·lar les dades de l’usuari i donar de baixa els serveis sol·licitats als usuaris que no  hagin realitzat cap trànsit en els peatges de titularitat de TÚNELS en un període de 2 anys.

Els enllaços o links que conté aquest espai web poden conduir a l’usuari a altres espais i pàgines web gestionades per tercers, sobre les que TÚNELS no exerceix cap tipus de control. TÚNELS no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests espais i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest espai web tampoc implica que TÚNELS recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitzi aquest espai web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, davant TÚNELS i/o davant tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

TÚNELS no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest espai web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

L’autor d’aquest espai web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest espai. Per això, TÚNELS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest espai web. En conseqüència, TÚNELS no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

TÚNELS declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites a l’espai web es vegin impossibilitades o dificultades degut a una interrupció o defectuosa prestació de l’escomesa elèctrica, telefònica o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a TÚNELS, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments u ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Aquesta Política de Privadesa s’aplica al web de Túnels (www.tunelsbarcelonacadi.cat), així com als productes i serveis que puguis contractar per mitjà de la pàgina web (anomenats col·lectivament “Serveis”).

Aquesta Política de Privadesa podrà ser modificada, però t’ho comunicarem per mitjà de la pàgina web o d’altres mitjans per tal que puguis conèixer les modificacions i puguis seguir utilitzant els nostres “Serveis”. El fet de continuar gaudint dels nostres “Serveis” després d’haver-te comunicat els canvis, voldrà dir que hi estàs d’acord, llevat que sigui necessari el teu consentiment exprés.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals que facilitis a la pàgina web (www.tunelsbarcelonacadi.cat) serà la societat Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (d’ara endavant, Túnels), amb domicili a Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona.

Per a l’adequada gestió en el tractament de les teves dades personals, Autopistas té designat un Delegat de Protecció de Dades al qual podràs contactar per resoldre qualsevol qüestió que necessitis al respecte, per mitjà del correu electrònic privacitat@tunels.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A Túnels podem tractar les teves dades personals per a les finalitats següents:

 1. Contactar: gestionar les teves dades personals quan contactes amb Túnels per mitjà de l’ email tunels@tunels.cat així com a qualsevol dels números de telèfon habilitats per al contacte amb els clients. Així mateix, les teves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes que ens facis arribar per mitjà dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web.
 2. Suggeriments/Reclamacions: gestionar la teva consulta quan et comuniquis amb nosaltres, ja sigui un suggeriment o reclamació o bé qualsevol altra sol·licitud que ens enviïs.
 3. Treballa amb nosaltres: gestionar la recepció dels currículums vitae que ens enviïs per correu electrònic, així com de les dades personals que es generin a partir de la teva participació en els processos de selecció organitzats per Túnels, amb la finalitat d’analitzar el teu perfil professional a la vista dels llocs vacants o de nova creació. T’informem que conservarem les teves dades per un període de temps inferior a un any per si en el futur entenem que encaixa en algun dels perfils d’ocupació existents.
 4. Registre Àrea de Client: gestionar el teu registre a l’Àrea Clients, així com altres dades addicionals que es puguin generar amb la finalitat de gestionar les peticions que registris per mitjà de l’Àrea Clients, i en resum de la teva relació amb nosaltres. Per mitjà del registre a l’Àrea Clients, i mitjançant aquesta, podràs: gestionar les dades que hi ha incloses, dissenyar, contractar productes i serveis oferts per Túnels i per tercers, així com consultar el teu consum i facturació i accedir a promocions i descomptes.
 5. Publicitat de productes i serveis propis: Túnels podrà fer-te arribar, per correu postal, correu electrònic, SMS o altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques, relacionada amb els nostres serveis.
 6. Conservació de dadesper a l’enviament de publicitat de productes i serveis de Túnels: sempre que ho hagis autoritzat, Túnels tractarà les teves dades personals, un cop acabada la relació contractual, per enviar-te publicitat relacionada amb els nostres serveis propis, tant de caràcter general com adaptada a les teves característiques.
 7. Videovigilància: Més informació al següent enllaç.
 8. Altres canals: també podrem posar-nos en contacte amb tu i recollir les teves dades per mitjà d’altres canals, com ara telèfon, correu electrònic o per mitjà de les xarxes socials. En aquest cas, t’informarem sobre les finalitats per a les quals tractarem les teves dades, i si s’escau, demanarem el teu consentiment en cadascun d’aquests canals.

 

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

 • Dades que facilites mitjançant l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.
 • Dades derivades de la prestació del servei. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació per mitjà de la pàgina web pública o de l’accés a l’Àrea Clients que ens proporciones de manera indirecta i que es deriven de la pròpia prestació i del manteniment d’aquesta activitat.

En funció del servei, les dades tractades abasten la tipologia següent:

 • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal, correu electrònic, número de telèfon, matrícula del teu vehicle).
 • Dades econòmiques i operatives relacionades amb les transaccions fetes a l’autopista (p. ex., dades dels trànsits fets a l’autopista i les transaccions efectuades a peatges).
 • Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex., pagaments dels serveis fets).

Quina és la legitimació legal per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades relatives a “Contactar“, “Suggeriments/Reclamacions” i “Registre a l’Àrea Clients” i altres canals de comunicació a la teva disposició, es basa en el manteniment de la teva sol·licitud i, si escau, en la prestació dels serveis contractats.

De la mateixa manera, la base legal per al tractament de les teves dades derivades de la contractació és l’execució del contracte de prestació de serveis o productes de Túnels (segons els termes i les condicions que consten a la pàgina web, apartat “e-factura” i “Petició e-rebut”).

El tractament de les teves dades relatives a “Treballa amb nosaltres” es basa en la remissió voluntària del teu currículum vitae i en la seva conservació, en virtut de l’interès legítim del nostre departament de Recursos Humans.

L’enviament de publicitat de productes propis podrà basar-se en l’interès legítim de Túnels quan et registris a l’Àrea Clients o contractis un servei. En la resta de supòsits, així com quan la publicitat sigui de tercers, els tractaments de les teves dades estaran basats en el consentiment que ens hagis donat i que conservarem mentre no demanis la supressió o oposició al tractament de les teves dades personals.

 

A qui es comuniquen les teves dades?

Les dades recaptades per Túnels a “Contactar“, “Suggeriments/Reclamacions“, i “Registre a l’Àrea Clients” no seran comunicades a tercers amb excepció de les dades introduïdes al formulari de sol·licitud del servei e-factura que seran comunicades a BanSabadell Factura, S.L. Sociedad Unipersonal com a encarregat de prestar el servei d’ emissió de factures.

 

Quan així ho exigeixi la llei, Túnels podrà comunicar les dades als cossos i forces de seguretat competents.

En cap cas no es faran transferències internacionals.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no retiris el teu consentiment. Posteriorment, les dades s’eliminaran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, que implica el seu bloqueig, i estaran disponibles tan sols si ho sol·liciten jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se, i transcorregut el termini, procedirem a la seva completa eliminació.

Quins són els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a Túnels estem tractant dades personals que et concerneixen.

De la mateixa manera, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, tens els drets següents:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals que et concerneixen estem tractant.
 • Demanar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de Túnels, o fins i tot a demanar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • Demanar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a demanar-nos la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, t’informem que només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixaríem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, tens dret en qualsevol moment a oposar-te a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, tant pròpia com de tercers, i a retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquell consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitud escrita adreçada a Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., al domicili postal Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a privacitat@tunels.cat, indicant en tots dos casos “Política de Privadesa”.

Si desitges cancel·lar el teu compte a l’Àrea Clients, pots fer-ho aquí: cance.lar compte. Recorda que per a cancel·lar el teu compte has d’estar registrat.

Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets. Pots posar-t’hi en contacte per mitjà de la seva pàgina web: www.agpd.es.

POLÍTICA DE COOKIES DE TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.

TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A. (en endavant, el “TITULAR”) informa, a través de la present Política de Cookies, sobre la utilització de dispositius d’ emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels Usuaris.

 

1.- Què són les cookies?

Les cookies són arxius o fitxers que es descarreguen a l’ ordinador/smartphone/tablet de l’ Usuari a l’ accedir a determinades pàgines web i aplicacions que permeten emmagatzemar preferències de la navegació de l’ Usuari, fent que la interacció entre l’ Usuari i el Lloc Web sigui més ràpida i fàcil.

La informació recollida per les cookies és anònima i no conté cap informació sensible ja que no recullen dades que puguin identificar personalment l’ Usuari. En qualsevol cas, l’ Usuari podrà accedir a la configuració del seu navegador per a modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies enviades des del Lloc Web, sense que això impedeixi l’ accés als continguts.

 

2.- Per a què fa servir el TITULAR les cookies?

El present Lloc Web utilitza cookies per a realitzar un seguiment de les interaccions dels Usuaris amb els serveis oferts al Lloc Web, permetent reconèixer el navegador d’ un Usuari, així com el tipus de dispositiu des del que s’ accedeix al Lloc Web, i s’ utilitzen per a facilitar la propera visita de l’ Usuari i fer que el Lloc Web resulti més útil.

El TITULAR utilitza les cookies per a:

 • Optimitzar la navegació de l’ Usuari mitjançant el seguiment de la sessió.
 • Recopilar informació per a optimitzar la navegació i millorar el Lloc Web.

 

3.- Tipus de cookies utilitzades al Lloc Web

El Lloc Web utilitza els següents tipus de cookies:

 • Obligatòries: Cookies estrictament necessàries per a prestar un servei o contingut sol·licitat per l’ usuari. Aquestes s’ encarreguen d’ aspectes tècnics com ara identificar registres i gestionar preferències d’ eines a l’ ús, interacció i localització de l’ accés als continguts.

 

 

Nom Finalitat Caducitat Proveïdor
PHPSESSID Identifica la sessió de l’ usuari dins del motor de PHP Al finalitzar la sessió de navegació PHP
wordpress_test_cookie Aquesta cookie es fa servir per a que el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades. Al finalitzar la sessió de navegació WordPress
_icl_current_language Permet al sistema saber l’ idioma actualment seleccionat al web 1 dia WordPress
wordpress_logged_in_* Registra la informació de login de l’ usuari a la web Al finalitzar la sessió de navegació WordPress
wordpress_sec_* Registra la informació de login de l’ usuari a la web només per a connexions segures Al finalitzar la sessió de navegació WordPress

 

 • Estadístiques/analítiques: Aquestes cookies recullen informació relativa a l’ ús de la pàgina com ara la permanència a la pàgina i els continguts visitats pels lectors per a mesurar el seu rendiment i millorar la navegació.

 

Els objectius principals que es persegueixen amb aquest tipus de cookies són:

 • Permetre la identificació anònima dels Usuaris navegants i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants.
 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats
 • Saber si l’ Usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

A continuació, es detallen les cookies analítiques que s’ utilitzen al Lloc Web:

 

Nom Finalitat Caducitat Proveïdor
_ga Usada per Google Analytics per a identificar a l’ usuari de manera única 2 anys Google
_gid Usada per Google Analytics per a rastrejar la navegació de l’ usuari 1 dia Google
_gat_UA-* Usada per Google Analytics per a rastrejar la taxa de peticions 10 minuts Google

 

4.- Com deshabilitar les cookies?

Aquelles cookies que no siguin obligatòries per a la navegació del present Lloc Web podran deshabilitar-se a la configuració del Lloc Web.

Aquests ajustaments es troben al peu de pàgina del Lloc Web. A més, tots els navegadors permeten fer canvis per a desactivar la configuració de les cookies.

Aquest és el motiu pel que la majoria de navegadors ofereixen la possibilitat d’ administrar les cookies, per a obtenir un control més precís sobre la privacitat.

Aquests ajustaments es troben ubicats a les «opcions» o «preferències» del menú del seu navegador.

A continuació, podrà trobar els links de cada navegador per a deshabilitar les cookies seguint les instruccions:

 • Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2 )
  • Al menú d’ eines, seleccioneu “Opcions d’ Internet”.
  • Feu clic a la pestanya de privacitat.
  • Podreu configurar la privacitat amb un cursor amb sis posicions que us permet controlar la quantitat de cookies que s’ hi instal·laran: Bloquegeu totes les cookies, Alta, Mitjà Alt, Mitjà (nivell per defecte), Baixa i Acceptar totes les cookies.
 • Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)
  • A la part superior de la finestra de Firefox feu clic al menú Eines.
  • Seleccioneu Opcions.
  • Seleccioneu el panell Privacitat.
  • A l’ opció Firefox podreu triar Usar una configuració personalitzada del vostre historial, així com altres qüestions relacionades amb la vostra Privacitat.
 • Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)
  • Feu clic al menú situat a la barra d’ eines.
  • Seleccioneu Configuració.
  • Feu clic a Mostrar opcions avançades.
  • A la selecció “Privacitat” feu clic al botó Configuració de contingut.
  • A la selecció de Cookies, es poden configurar les opcions.
 • Safari (https://goo.gl/PcjEm3https://goo.gl/dQywEo)
  • Al menú de configuració seleccioneu l’ opció de “Preferències”.
  • Obriu la pestanya de privacitat.
  • Seleccioneu l’ opción que vulgueu de la secció de “bloquejar cookies”.
  • Recordeu que certes funcions i la plena funcionalitat del Lloc Web poden no estar disponibles després de deshabilitar les cookies.

Si no desitgeu ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per a instal·lar al seu navegador al que hi pot accedir al següent enllaç:  http://goo.gl/up4ND.

 

5.- Cookies als dispositius mòbils

El titular del Lloc Web també usa cookies o altres dispositius d’ emmagatzematge en dispositius mòbils.

Aquelles cookies que no siguin obligatòries per a la navegació del present Lloc Web podran deshabilitar-se a la configuració del Lloc Web.

Aquests ajustaments es troben al peu de pàgina del Lloc Web. A més, tal i com succeeix als navegadors d’ ordenadors, els navegadors dels dispositius mòbils permeten realitzar canvis a les opcions o ajustaments de privacitat per a desactivar o eliminar les cookies.

Si desitgeu modificar les opcions de privacitat seguiu les instruccions especificades pel desenvolupador del seu navegador per a dispositiu mòbil.

A continuació, podreu trobar alguns exemples dels links que us guiaran per a modificar les opcions de privacitat al vostre dispositiu mòbil:

 

6.- Acceptació de cookies

El present lloc web no instal·la les nostres cookies als dispositius dels Usuaris fins que aquests hagin acceptat la instal·lació de les mateixes.

Us informem que en el cas de no acceptar la instal·lació de cookies o de deshabilitar alguna d’ aquestes a la configuració, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’ aquestes o que no pugueu accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot allò que aquest Lloc Web us ofereix.

Les dades personals que obtenim per mitjà del sistema de videovigilància són tractades per Túnels de Barcelona i Cadí (“Túnels”), on es troba el sistema de videovigilància. La seva denominació social i el domicili són els següents:

 • Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. (Túnels), amb domicili social a Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona.

Les finalitats del tractament d’ aquestes dades són:

 • Control i vigilància de l’ estat del trànsit.
 • Videovigilància i control d’ accés a instal·lacions i zones restringides.
 • Control del peatge.

La base legal per al tractament de les teves dades és l’interès legítim de Túnels.

Les dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, llevat que sigui necessari complir les obligacions legals que, en cada cas, correspongui.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, supressió i la portabilitat de les teves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adreçant-te per escrit a Túnels, a privacitat@tunels.cat o a Atenció al Client, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 – 08017 Barcelona (Ref. Dades Personals), acreditant la teva identitat, mitjançant una còpia del teu DNI o un altre document similar o equivalent, indicant el dret que vols exercir.

A més, per obtenir més informació, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit adreçat a privacitat@tunels.cat. Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Descarrega la declaració del domini SET