Història del Túnel del Cadí

La història del túnel del Cadí es remunta a principis del segle XX. Ja aleshores, els habitants de l’Alt Berguedà tenien la urgent necessitat socioeconòmica de comunicar-se amb la Cerdanya. Prova d’això és la sol·licitud presentada al Rei Alfons XIII, a l’octubre de 1908, per a la construcció d’un túnel que facilités la comunicació entre les comarques de Berguedà i la Cerdanya.

Que aquesta sol·licitud tenia una fermesa molt consistent es manifesta en el fet que aquesta fos acompanyada d’un projecte redactat pel barceloní En Gonçal Moragas i Barret, Enginyer de Camins, Canals i Ports, i director d’Obres Públiques, probablement de la Diputació de Barcelona.

La primera referència d’una iniciativa per construir un túnel a la Serra del Cadí la constitueix l’esborrany de la carta que, amb data 26 de febrer de 1909, En Ramon Boixader, per aquell temps alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, havia dirigit al capità general de Catalunya, En Arseni Linares, i en la qual s’insistia sobre la necessitat d’una carretera directa amb la Cerdanya travessant en túnel el Coll de Jou.

No obstant això, no és fins el 1969 que l’iniciativa pren cos, mitjançant la sol·licitud de la societat Promociones Pirinaicas, S.A. al ministeri d’Obres Públiques, de la concessió per al projecte de construcció i explotació en règim de peatge del Túnel del Cadí i accessos per completar l’antiga carretera C-1411 d’Esparraguera a Bellver.

El 1980 es crea l’empresa Infraestructuras de Cataluña, S.A. amb participació majoritària de diverses Caixes d’Estalvi i altres entitats catalanes i particulars, i al juliol del mateix any s’adjudiquen els contractes corresponents a obra civil del túnel i accessos. Un any després comencen els treballs preparatoris i, al gener de 1982, es comença la perforació. Finalment, el 30 d’octubre de 1984, el Túnel del Cadí i els seus principals accessos entren en funcionament.

El 22 de març de 1985, s’amplià els termes de la Concessió Administrativa, incorporant la prolongació de l’accés nord des d’Alp fins la seva connexió amb la carretera N-152.